Přečtěte si naše Všeobecné podmínky – CK VIP Holiday, s.r.o. Všeobecné podmínky

Přihlášením na zájezd do polárních oblastí klient bere na vědomí, že tyto cesty směřují do extrémních oblastí Země, které podléhají častým změnám počasí a přírodních podmínek. Program zájezdu do polárních oblastí (zejména na Antarktidu, Špicberky, Grónska, Subantarktické ostrovy, aj.) podléhá aktuálním podmínkám a klient je srozuměn s tím, že trasa plavby nebo zájezdu může být na základě vyšší moci změněna, případně může být zkrácena nebo zcela zrušena. Rozhodnutí o změně trasy a programu podléhá rozhodnutí vedoucího zájezdu nebo kapitána, CK nemá na toto rozhodnutí žádný vliv a není tedy důvodem k reklamaci zájezdu. Případné vícenáklady spojené se změnou programu zájezdu z důvodu vyšší moci (například změna rezervace letenek, ubytování, apod.) jsou v režii klienta – CK však vyvine maximální snahu koordinovat s klientem případnou změnu plánu.

Veškeré plavby na lodích Plancius, Ortelius, Rembrandt Van Rijn a Noorderlicht jsou operovány společností Oceanwide Expeditions – veškeré plavby na těchto lodích se řídí podmínkami této společnosti. Klient zájezdu tyto podmínky bere na vědomí.

Podmínky plaveb Oceanwide Expeditions najdete zde: General Travel Terms and Conditions OEX

 

Antarktida-HD-105-of-204